۱۸:۲۱:۵۸
آخرین خبرها

اخبار داخلي صندوق

جلسه هیات مدیره صندوق شاهرود بافرماندار محترم شاهرود

در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ به درخواست هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شاهرود جلسه ای با حضور فرما...

راه اندازی کارگاه تولید غذای پرندگان (میل ورم )

باتوجه به تحقیقات و پیگیری های انجام شده و با مصوبه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شاهرود کارگ...

اخبار عمومي صندوق

امروز : شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

ساعت : ۱۸:۲۱