۲۱:۱۸:۳۸
آخرین خبرها
گاو
  • پرورش گاو شیری گوساله ها بعد از تولد به مدت ۱۰ روز در باکس های انفرادی در آغوز خانه نگهداری می شوند وتا د ...

    پرورش گاو شیری گوساله ها بعد از تولد به مدت ۱۰ روز در باکس های انفرادی در آغوز خانه نگهداری می شوند وتا دو سه روز اول به آنها روزی سه وعده آغوز داده می شود به همراه یک سطل آب که بعد از دادن هر وعده شی ...

    بیشتر بخوانید

امروز : شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ساعت : ۲۱:۱۸