۲۱:۲۱:۲۲
آخرین خبرها
شتر
  • پرورش شتر

    پرورش شتر شتر تنها حیوان اهلی است که میتواند در آب و هوای جاهای خشک و نیمه خشک زندگی کند. شتر تنها حیوان ...

    پرورش شتر شتر تنها حیوان اهلی است که میتواند در آب و هوای جاهای خشک و نیمه خشک زندگی کند. شتر تنها حیوان اهلی است که میتواند درآب و هوای جاهای خشک و نیمه خشک زندگی کند. همچنین شتر می تواند تا چندین رو ...

    بیشتر بخوانید

امروز : شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ساعت : ۲۱:۲۱