۲۰:۲۸:۵۶
آخرین خبرها
فرم عضویت

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home3/shatkshi/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/forms_model.php on line 2238

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home3/shatkshi/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/forms_model.php on line 2238

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home3/shatkshi/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/forms_model.php on line 2238

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home3/shatkshi/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/forms_model.php on line 2238

فرم عضویت

 • میزان اراضی زراعی (آیش و کشت) (هکتار)میزان اراضی باغی (هکتار)تعداد گوسفند (راس)تعداد گاو و گوساله (راس)شیلات (قطعه ماهی )مرغداری صنعتی (قطعه)تعداد زنبورداری (کلنی)تولید قارچ (مترمربع)گلخانه (مترمربع) 
  افزودن یک ردیف
 • میزان آب (ساعت)نام چاه یا قناتمیزان آبدهی به اینچ 
  افزودن یک ردیف
 • گندمجوذرتسیب زمینیچغندریونجهپیازگوجه فرنگیخیارخربزههندوانهتوتبهگلابی 
  افزودن یک ردیف
 • زردالوسیبگیلاسالبالوآلوهلوانگورپستهبادامگردوانارسنجد 
  افزودن یک ردیف
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

امروز : شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ساعت : ۲۰:۲۸